ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

Στο ολοκληρωμένο πλαίσιο υπευθυνότητας και εξυπηρέτησης, η εταιρεία Κοτσακωστούδης Κ. Βασίλειος & συνεργάτες ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, εξασφαλίζει την αδειοδότηση Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες υποχρεούνται να λάβουν άδεια εγκατάστασης και εν συνεχεία άδεια λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Βιομηχανίας, ενέργειας και φυσικών πόρων των περιφερειακών ενοτήτων ή από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Σε δραστηριότητες με κινητήρια ισχύ μικρότερη των 37Kw ή θερμική ισχύ μικρότερη των 70Kw χορηγείται απαλλακτικό αδείας - εγκατάστασης και λειτουργίας.

Δραστηριότητες κάθε είδους οι οποίες απαιτείται να εφοδιάζονται με άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας ή απαλλακτικό αυτών είναι οι εξής:

 1. Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες
 2. Εργοστάσια - Εργαστήρια
 3. Χώρους Υγειονομικού ενδιαφέροντος
 4. Αποθήκης - Logistics Centers
 5. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης - διακίνησης υγρών καυσίμων
Συνεργάτες Μηχανικοί

Σχετικά με εμάς


Η τεχνική εταιρεία ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΟΥΔΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ σύμβουλοι μηχανικοί, δραστηριοποιείται και ειδικεύεται στην πλήρη αδειοδότηση, μελέτη, επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και εφαρμογή, όπως και στον τομέα υγιεινής και ασφαλείας εργασίας.

Social Networking


Στοιχεία επικοινωνίας


 • +30 2310 681879
 • Fax: +30 2310 721879
 • +30 6977 061842
 • info@kotsakostoudis-group.com
 • Νικ. Παναγοπούλου 10 & Ευξείνου
 • ΤΚ: 56123
 • Αμπελόκηποι
 • Θεσσαλονίκη