ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Κοτσακωστούδης Κ. Βασίλειος & συνεργάτες ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ σύμφωνα με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α) ο οποίος αναφέρεται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων αναλαμβάνει υπεύθυνα την μελέτη και διεκπεραίωση των διαδικασιών για Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις σε δραστηριότητες κάθε είδους και συγκεκριμένα:

 1. Προμελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την χορήγηση προκαταρτικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων.
 2. Μελέτες - εκθέσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 3. Μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων.
 4. Μελέτες για την έκδοση αδειών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης & διαχείρισης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων.
 5. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε και μετρήσεις φυσικοχημικών ποιοτικών παραμέτρων σε αέρια και υγρά απόβλητα.
Συνεργάτες Μηχανικοί

Σχετικά με εμάς


Η τεχνική εταιρεία ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΟΥΔΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ σύμβουλοι μηχανικοί, δραστηριοποιείται και ειδικεύεται στην πλήρη αδειοδότηση, μελέτη, επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και εφαρμογή, όπως και στον τομέα υγιεινής και ασφαλείας εργασίας.

Social Networking


Στοιχεία επικοινωνίας


 • +30 2310 681879
 • Fax: +30 2310 721879
 • +30 6977 061842
 • info@kotsakostoudis-group.com
 • Νικ. Παναγοπούλου 10 & Ευξείνου
 • ΤΚ: 56123
 • Αμπελόκηποι
 • Θεσσαλονίκη