ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H Κοτσακωστούδης Κ. Βασίλειος & συνεργάτες ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 2. Υπηρεσίες Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας
 3. Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
 4. Πραγματογνωμοσύνες Ατυχημάτων & Εργατικών Ατυχημάτων

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο είναι υποχρεωμένοι βάση νομοθεσίας να αναθέτουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

Ο τεχνικός Ασφαλείας συμβουλεύει και υποδεικνύει γραπτά είτε προφορικά στον εργοδότη και στους εργαζόμενους για θέματα σχετικά με την υγεία , την ασφάλεια και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Ειδικότερα :
 1. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν την λειτουργία τους.
 2. Ενημερώνει τους αρμόδιους προισταμένους του κάθε τμήματος ή της διεύθυνσης της επιχείρησης.
 3. Επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας στον τομέα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να αναφέρει στον εργοδότη ή στον διευθυντή του κάθε τμήματος της επιχείρησης.
 4. Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 5. Ερευνά τις αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και να προτείνει μέτρα σωστά για την αποτροπή ατυχημάτων.
 6. Εποπτεύει την ετοιμότητα του προσωπικού σε θέματα πυροπροστασίας και συναγερμού σχετικά με την αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Όλα τα παραπάνω παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων που κάνει ο Τεχνικός Ασφαλείας στην επιχείρηση ανάλογα με το πρόγραμμα επισκέψεων που υποβάλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

kotsakostoudis-group.com

Σχετικά με εμάς


Η τεχνική εταιρεία ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΟΥΔΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ σύμβουλοι μηχανικοί, δραστηριοποιείται και ειδικεύεται στην πλήρη αδειοδότηση, μελέτη, επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και εφαρμογή, όπως και στον τομέα υγιεινής και ασφαλείας εργασίας.

Social Networking


Στοιχεία επικοινωνίας


 • +30 2310 681879
 • Fax: +30 2310 721879
 • +30 6977 061842
 • info@kotsakostoudis-group.com
 • Νικ. Παναγοπούλου 10 & Ευξείνου
 • ΤΚ: 56123
 • Αμπελόκηποι
 • Θεσσαλονίκη